Rekrutacja

Rekrutacja

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne takie jak CV, list motywacyjny oraz ewentualnie szczególne zaświadczenia, wymagane w trakcie procedury rekrutacji na dane stanowisko:
 • zbieramy tylko w okresie rekrutacji nie dłużej jednak niż od jej rozpoczęcia do jej zakończenia (30 dni)
 • wszelkie dokumenty przesłane poza wymienionym terminem będą niszczone
 • warunkiem koniecznym do prawidłowego przystąpienia do rekrutacji jest umieszczenie na nadesłanych dokumentach adnotacji o brzmieniu: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji."

Informujemy ponadto...

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Arkan Kazimierz Białas  z siedzibą w Lisiej Górze Śmigno 11G, telefon 724424295 email: k.bialas@firmaarkan.pl
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy / zlecenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu, firma księgowa
 5. Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy jak i do czasu ustawowego przechowywania dokumentów rozliczeń, nie mniej niż 5 lat.
 7. ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy/ przyjęcia zlecenia/ , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia w/w.
 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Nasze doświadczenie

Zdobyte doświadczenie pozwala nam na wysokim poziomie wykonać powierzone zlecenia. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji, najwyższą jakość usług oraz konkurencyjne ceny.

Kontakt z Nami

Firma ARKAN

Nowatorska 4
33-100 Tarnów
woj. małopolskie

NIP: 8731284542

 

Tel. +48 14 657 45 50

e-mail: biuro@firmaarkan.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem